Corona maatregelen geldend binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer m.i.v. 24-03-2022

Naar aanleiding van de gunstige ontwikkelingen in de ziekenhuizen, is ons coronabeleid opnieuw aangepast. Wij volgen hierbij de adviezen op van de overheid, onze beroepsorganisaties en de microbioloog van het LangeLand Ziekenhuis. Wij willen onze cliënten/patiënten vragen, begrip te hebben voor onderstaande maatregelen.

De volgende maatregelen gelden m.i.v. 24 maart 2022 tot nader order:

Algemeen:

 • Onze zorgverleners zullen zich op gepaste afstand aan u voorstellen.
 • Wij volgen de basisrichtlijnen van het RIVM wat betreft handhygiëne, hoesten, niezen, ventileren en blijven zoveel mogelijk op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Wij verzoeken u dringend om deze richtlijnen eveneens te volgen!
 • Wij vragen u, bij binnenkomst op de praktijk, de polikliniek of bij de kraamzorg, uw handen zorgvuldigte wassen of het pompje met handalcohol te gebruiken. Deze staat voor u klaar bij de ingang.
 • Indien u zelf ziekteverschijnselen hebt, meldt u zich dan af voor uw afspraak! Overleg met uw zorgverlener of uw afspraak door kan gaan als huisgenoten klachten hebben.
 • Neem altijd contact op met uw zorgverlener als u een coronatest heeft gedaan. Ook als de uitslag negatief is!
 • Onze zorgverleners worden ingezet volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.
 • Fysiek contact wordt beperkt en is van korte duur.
 • Onze zorgverleners zullen, indien zij dit nodig achten, beschermingsmiddelen dragen.
 • Onze informatiebijeenkomsten zijn voorlopig nog gecanceld. Onze Borstvoedingscursus wordt voorlopig digitaal aangeboden. Zie hiervoor de agenda op de website van het LangeLand Ziekenhuis.

Bij de verloskundige:

gelden geen maatregelen meer.

In het LangeLand Ziekenhuis:

is het verplicht om in de gangen, de algemene ruimten en tijdens zorgverlening binnen de 1,5 meter een mondneusmasker te dragen.

Bij de kraamzorg:

is het verplicht om in het pand een mondneusmasker te dragen.

Zwangerschap:

Bij de verloskundige:

 • De afspraken bij de verloskundige worden gepland in het reguliere schema.
 • Naast uw partner, mogen ook uw kinderen, mits allen huisgenoten, mee naar het spreekuur in de praktijk van de verloskundige. Dus ook bij echo’s! Voor meer informatie volgt u de instructies die u van uw verloskundige hebt gekregen.

In het LangeLand Ziekenhuis:

 • Wij vragen u om alleen naar het spreekuur op de polikliniek te komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor het bijwonen van echo’s. Hierbij mag uw partner, mits geen coronaklachten, mee!
 • Bij de consulten op de afdeling Verloskunde mag de partner, mits geen klachten, mee. Indien de partner niet kan, mag een ander persoon mee.

De kraamzorg

 • Het intakegesprek van de kraamzorg vindt in principe bij u thuis plaats.
 • Bij coronaklachten zal de intake via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden.
 • Indien u om bepaalde redenen op bezoek bent in ons pand, dan gelden de basismaatregelen zoals bij “Algemeen” beschreven.

De Bevalling:

Om het ziekenhuis te ontlasten en besmetting te vermijden, kunt u overwegen om thuis te bevallen indien er geen medische noodzaak is voor een bevalling in het ziekenhuis. Overleg dit met uw verloskundige!

Bij de verloskundige:

 • Tijdens een thuisbevalling, mag naast de partner, 1 extra persoon aanwezig zijn in de kraamkamer, mits er voldoende ruimte is om veilig afstand te houden en er geen corona-gerelateerde klachten zijn. Geef deze wens van te voren aan bij uw verloskundige, dan kunt u samen beoordelen of er inderdaad voldoende ruimte is voor een extra persoon. De extra persoon bij een thuisbevalling zou ook een geboortefotograaf kunnen zijn.

In het LangeLand Ziekenhuis:

 • Bij zwangeren die medisch in het LangeLand komen bevallen of acuut worden opgenomen, wordt er bij opname een Covid-test afgenomen.
 • Tijdens een bevalling., zowel poliklinisch als medisch, mag, naast de partner, 1 extra volwassen persoon aanwezig zijn in de verloskamer, mits er voldoende afstand wordt gehouden en er geen corona-gerelateerde klachten zijn. Dit mag ook een geboortefotograaf zijn!
 • De partner, mits geen coronaklachten, mag tijdens de bevalling blijven slapen in het ziekenhuis. Na de bevalling kan dit in overleg, zolang er voldoende beddencapaciteit is. Het ziekenhuis verzorgt het eten van de partner zolang het restaurant beperkt open is.
 • Een positief geteste partner mag aanwezig zijn op de verloskamer mits de klachten langer dan zeven dagen geleden begonnen zijn en hij/zij minimaal 24uur klachten vrij is (een kuchje is toegestaan) in het ziekenhuis onder de voorwaarden dat hij/zij de coronaregels in acht neemt, geen koorts heeft en niet niest of hoest. Daarnaast dient hij/zij gedurende de hele bevalling op de verloskamer te blijven, ook voor toiletbezoek. De positief geteste partner wordt bij binnenkomst op de verloskamer voorzien van een chirurgisch mondneusmasker en krijgt indien nodig na drie uur een schoon masker aangeboden. Het chirurgisch masker dient continu te worden gedragen. Bij vertrek dienen de handen te worden gedesinfecteerd en wordt hij/zij verzocht om met het naar buiten gaan niets aan te raken.
 • Direct na de bevalling is er in de verloskamer, naast de reeds toegestane personen, geen ander bezoek toegestaan. Ook geen broertjes of zusjes!

De Kraamzorg:

 • Zowel bij de thuis- als poliklinische bevalling zal de kraamverzorgende de verloskundige assisteren en mede zorgdragen voor een veilige werkomgeving door u te voorzien van de nodige adviezen.

Kraamperiode:

Indien u zelf (of een gezinslid) in het kraambed ziekteverschijnselen vertoont, dan zullen onze zorgverleners zich beschermen met een FFP2 mondneusmasker, beschermjas, bril en handschoenen en zal er direct een testafspraak moeten worden gemaakt. In deze situatie, zullen onze zorgverleners, bij een positieve uitslag, zowel in het ziekenhuis als thuis alleen de noodzakelijke zorg bieden en langdurig en veelvuldig contact vermijden. Dit om te voorkomen dat onze zorgverleners zelf ziek worden.

Bij direct contact met een besmette kraamvrouw, zoals de begeleiding bij borstvoeding, zullen onze zorgverleners u eveneens voorzien van een mondneusmasker. Indien u borstvoeding wilt geven en zelf besmet bent, gelden er bepaalde richtlijnen. Deze kunt u vinden op vsvzoetermeer.nl, tabblad “Cliënt info”.

De verloskundige ;

 • De verloskundige zal tijdens de kraamvisites aan huis een mondneusmasker en handschoenen dragen indien de situatie dit vereist.

 • De kraamvisites zullen plaatsvinden volgens het regulier schema.

In het LangeLand Ziekenhuis:

 • Mocht u onverhoopt niet naar huis mogen en (een deel van) uw kraamtijd op de kraamafdeling door moeten brengen dan is de partner, mits geen coronaklachten, de gehele dag welkom. Blijven slapen behoort tot de mogelijkheden. Overleg dit met de verpleging!
 • Tijdens de reguliere bezoektijden (15.30-19.30 uur) is in plaats van de partner ook een andere volwassen bezoeker toegestaan.
 • Het bezoek van 1 broertje of zusje is tijdens de reguliere bezoekuren toegestaan. Indien hij/zij jonger is dan 12 jaar dan moet dit onder begeleiding van een ouder/verzorger.
 • Indien uw baby, na de geboorte, voor behandeling moet worden opgenomen op de kinderafdeling en u zelf besmet bent met het Coronavirus, dan mag u gedurende uw besmetting niet bij uw baby.
 • Bent u niet besmet dan mag u maximaal 3 dagen bij uw baby in ‘t LangeLand Ziekenhuis blijven. Op de couveuseafdeling mogen bij pasgeborenen, beide ouders gelijktijdig aanwezig zijn, mits geen klachten.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen zorgverlener of kijk op de website van het VSV voor meer vragen & antwoorden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via onze website: www.vsvzoetermeer.nl.

Actueel nieuws kunt u vinden op: Rijksoverheid.