Corona maatregelen geldend binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer m.i.v. 6 november 2021

Ondanks de hoge vaccinatiegraad, neemt het aantal coronabesmettingen, in ons land toch weer flink toe. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen weken en de persconferentie van dinsdag 2 november jl. moeten wij ons beleid helaas weer aanscherpen. Wij volgen hierbij de adviezen op van de overheid, het RIVM, de GGD, onze beroepsorganisaties en de microbioloog van het LangeLand Ziekenhuis. Wij willen onze cliënten/patiënten vragen, begrip te hebben voor de maatregelen.

De volgende maatregelen gelden m.i.v. 6 november 2021 tot nader order:

Algemeen:

• Onze zorgverleners zullen zich op gepaste afstand aan u voorstellen.

• Wij volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM wat betreft handhygiëne, hoesten, niezen,ventileren en blijven, indien de zorg dit toelaat, op minimaal 1,5 meter afstand.

• Wij verzoeken u dringend om deze hygiënerichtlijnen eveneens te volgen (zie link naar de richtlijnen onderaan deze informatie).

• Onze informatiebijeenkomsten, zoals de “Kraaminformatie-avond” en “Bevallen in het LangeLand”, zijn voorlopig nog gecanceld. De Borstvoedingscursus wordt tijdelijk digitaal aangeboden, zie hiervoor de agenda op de website van ’t LangeLand Ziekenhuis.

• Indien een zorgverlener Covid-19 gerelateerde klachten heeft, zal de zorgverlener een test ondergaan en gedurende de wachttijd geen zorg verlenen.

• In de gangen en algemene ruimten van het LangeLand Ziekenhuis is men verplicht om een mondneusmasker te dragen.

• In de praktijk en spreekkamer van de verloskundige is men eveneens verplicht een mond- neusmasker te dragen.

• Lees, voordat u de praktijk van uw verloskundige betreedt, de richtlijnen bij de entree.

Zwangerschap:

• Wij vragen u om alleen naar het spreekuur op de polikliniek in het LangeLand Ziekenhuis te komen.

• Een uitzondering wordt gemaakt voor het bijwonen van echo’s. Hierbij mag uw partner, mits geen coronaklachten, mee!

• Naast uw partner, mogen ook kinderen mee naar het spreekuur in de praktijk van de verloskundige dus ook bij echo’s. Voor meer informatie volgt u de instructies in de informatie die u van uw verloskundige hebt gekregen.

• Bij de consulten op de afdeling Verloskunde mag de partner, mits geen klachten, mee. Indien de partner niet kan, mag een ander persoon mee.

• Neem altijd contact op met uw zorgverlener als u een coronatest heeft gedaan. Ook als de uitslag negatief is!

• Wij vragen u bij binnenkomst uw handen zorgvuldig te wassen of het pompje met handalcohol te gebruiken. Deze staat voor u klaar op de praktijk of polikliniek.

• Indien u zelf ziekteverschijnselen hebt, meldt u zich dan af.

• Fysiek contact wordt beperkt en is van korte duur.

• De afspraken bij de verloskundige worden gepland in het reguliere schema.

• Het intakegesprek van de kraamzorg wordt, indien dit veilig kan, afgenomen middels een huisbezoek. Behoort een huisbezoek, vanwege veiligheidsrisico’s voor cliënt of medewerker, nog niet tot de mogelijkheden, dan vindt de intake telefonisch of via beeldbellen plaats.

De Bevalling:

• Tijdens een bevalling in het LangeLand Ziekenhuis, mag op de verloskamer, naast het verloskundig personeel, maximaal 1 persoon (partner of diens vervanger) aanwezig zijn.

• Tijdens een thuisbevalling, mag naast de partner, 1 extra persoon aanwezig zijn mits er voldoende ruimte in de kraamkamer is om veilig afstand te houden. Geef deze wens van te voren aan bij uw verloskundige, dan kunt u samen beoordelen of er inderdaad voldoende ruimte is voor een extra persoon.

• De extra persoon bij een thuisbevalling zou ook een geboortefotograaf kunnen zijn.

• In het ziekenhuis is een geboortefotograaf tijdelijk niet toegestaan.

• Een positief geteste partner mag aanwezig zijn op de verloskamer in het ziekenhuis onder de voorwaarden dat hij/zij de coronaregels in acht neemt, geen koorts heeft en niet niest of hoest. Daarnaast dient hij/zij gedurende de hele bevalling op de verloskamer te blijven, ook voor toiletbezoek. De positief geteste partner wordt bij binnenkomst op de verloskamer voorzien van een chirurgisch mondneusmasker en krijgt indien nodig na drie uur een schoon masker aangeboden. Het chirurgisch masker dient continu te worden gedragen. Bij vertrek dienen de handen te worden gedesinfecteerd en wordt hij/zij verzocht om met het naar buiten gaan niets aan te raken.

• Indien er na de bevalling een langere opname noodzakelijk is, mag een positief geteste partner niet blijven slapen en/of op bezoek komen.

• Direct na de bevalling is er in de verloskamer, naast de reeds toegestane personen, geen ander bezoek toegestaan. Ook geen broertjes of zusjes!

• De partner, mits geen coronaklachten, mag tijdens de bevalling blijven slapen in het ziekenhuis. Na de bevalling kan dit in overleg, zolang er voldoende beddencapaciteit is. Het ziekenhuis verzorgt het eten van de partner zolang het restaurant beperkt open is.

• Zowel in het ziekenhuis als thuis is de badbevalling toegestaan.

• Om het ziekenhuis te ontlasten en besmetting te vermijden, kunt u overwegen om thuis tebevallen indien er geen medische noodzaak is voor het ziekenhuis.

Kraamperiode:

• Indien u zelf (of een gezinslid) in het kraambed ziekteverschijnselen vertoont, dan zullen onze zorgverleners zich beschermen met een FFP2 mondneusmasker, beschermjas, bril en handschoenen en zal er direct een testafspraak moeten worden gemaakt bij de GGD. In deze situatie, zullen onze zorgverleners, bij een positieve uitslag, zowel in het ziekenhuis als thuis alleen de noodzakelijke zorg bieden en langdurig en veelvuldig contact vermijden. Dit om te voorkomen dat onze zorgverleners zelf ziek worden.

• Mocht u onverhoopt niet naar huis mogen en (een deel van) uw kraamtijd op de kraamafdeling door moeten brengen dan is de partner (mits geen klachten) de gehele dag welkom. Ander bezoek is niet toegestaan!

• Bij direct contact met een besmette kraamvrouw, zoals controles en begeleiding bijborstvoeding, zullen onze zorgverleners u voorzien van een mondneusmasker.

• Indien u borstvoeding wilt geven en zelf besmet bent, gelden er bepaalde richtlijnen. Deze kunt u vinden op vsvzoetermeer.nl, tabblad “Cliënt info”.

• Indien uw baby, na de geboorte, voor behandeling moet worden opgenomen op de kinderafdeling en u zelf besmet bent met het Corona virus, dan mag u gedurende uw besmetting niet bij uw baby.

• Bent u niet besmet dan mag u maximaal 3 dagen bij uw baby in het LangeLand Ziekenhuis blijven.

• Op de couveuseafdeling mogen bij pasgeborenen, beide ouders, mits geen klachten gelijktijdig aanwezig zijn. Ander bezoek is niet toegestaan.

• Op de afdelingen in het ziekenhuis, zullen zorgverleners tijdens de werkzaamheden een mondneusmasker dragen indien zij dit nodig achten maar in ieder geval wanneer zij werkzaamheden verrichten binnen de 1,5 meter gedurende minstens 15 minuten.

• Mits er in uw woning voldoende ruimte is om een veilige afstand te bewaren, zijn tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgende maximaal twee bezoekers, het liefst uit hetzelfde gezin, gelijktijdig toegestaan. De voorkeur gaat echter uit naar geen bezoek tijdens onze aanwezigheid.

• Kraamverzorgenden zullen in de thuissituatie binnen de 1,5 meter een mondneusmasker dragen en met uitzondering van het babybaden, handschoenen bij fysiek contact. Bij mogelijk besmettingsgevaar of indien zij dit zelf wensen zal men ook een schort en spatbril dragen. Door deze maatregelen vallen zij maar ook u, in voorkomende situaties, buiten het bron- en contactonderzoek en kan quarantaine worden beperkt.

• De verloskundige zal tijdens de visites aan huis eveneens een mondneusmasker dragen indien de situatie dit vereist.

• De kraamvisites van de verloskundige zullen plaatsvinden volgens het regulier schema.

• In verband met uw veiligheid mogen wij kraamverzorgenden met corona-gerelateerde klachten niet in een kraamgezin laten werken. De kans op wisseling van zorgverlener, tijdens de kraamtijd, is dan ook aanwezig.

• Indien er vanwege personeelsuitval door Corona een capaciteitsprobleem ontstaat, zal de kraamzorg genoodzaakt zijn de beschikbare uren over alle kraamgezinnen te verdelen. Dit betekent dat wij, in overleg met uw verloskundige, toegekende zorguren terug kunnen draaien. Dit zullen wij uiteraard alleen doen bij overmacht en mits dit veilig is.

• Het consultatiebureau zal, in plaats van het huisbezoek, zo’n 2 a 3 weken na de geboorte telefonisch contact met u opnemen.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen zorgverlener of kijk op de website van het VSV voor meer vragen & antwoorden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via onze website: www.vsvzoetermeer.nl.

Actueel nieuws kunt u vinden op: Rijksoverheid.