Corona maatregelen geldend binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer vanaf 12 april 2021

Ondanks de huidige coronamaatregelen neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in het hele land helaas weer toe. Naar aanleiding van de laatste persconferentie hebben wij ons beleid aangepast. Wij volgen hierbij de adviezen op van de overheid, het RIVM, de GGD, onze beroepsorganisaties en de microbioloog van het LangeLand Ziekenhuis. Wij willen onze cliënten/patiënten vragen, begrip te hebben voor de maatregelen.

De volgende maatregelen gelden m.i.v. 12 april 2021 tot nader order:

Algemeen:

• Onze zorgverleners zullen zich op gepaste afstand aan u voorstellen.

• Wij volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM wat betreft handhygiëne, hoesten en niezen en blijven, indien de zorg dit toelaat, op minimaal 1,5 meter afstand.

• Wij verzoeken u dringend om deze hygiënerichtlijnen eveneens te volgen (zie link naar de richtlijnen onderaan deze informatie).

• Onze informatiebijeenkomsten, zoals de “Kraaminformatie-avond” en “Bevallen in het LangeLand”, zijn voorlopig gecanceld. De borstvoedingscursus wordt tijdelijk digitaal aangeboden, zie hiervoor de agenda op de website van ’t LangeLand Ziekenhuis.

• Het is mogelijk dat uw vertrouwde zorgverlener vanwege Corona uitvalt. In dat geval vragen wij uw begrip voor het feit dat u wellicht een onbekende VSV-collega treft.

• Indien een zorgverlener Covid-19 gerelateerde klachten heeft, zal de zorgverlener een test ondergaan en gedurende de wachttijd geen zorg verlenen.

• In de gangen en algemene ruimten van het LangeLand Ziekenhuis is het dragen van een mondneusmasker voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht.

• Lees, voordat u de praktijk van uw verloskundige betreedt, de richtlijnen bij de entree.

Zwangerschap:

• Wij vragen u om alleen naar het spreekuur op de polikliniek te komen.

• Wij vragen u om zoveel mogelijk alleen naar het spreekuur op de verloskundige praktijk te komen! Voor meer informatie volgt u de instructies in de informatie die u van uw verloskundige hebt gekregen.

• Een uitzondering wordt gemaakt voor het bijwonen van echo’s. Hierbij mag uw partner, mits geen coronaklachten, mee! Dit geldt voor zowel het ziekenhuis als de verloskundige praktijk.

• Bij de consulten op de afdeling Verloskunde mag de partner niet mee.

• Wij vragen u bij binnenkomst uw handen zorgvuldig te wassen of het pompje met handalcohol te gebruiken. Deze staat voor u klaar op de praktijk of polikliniek.

• Indien u zelf ziekteverschijnselen hebt, meldt u zich dan af.

• Neem altijd contact op met uw zorgverlener als u een coronatest heeft gedaan. Ook als de uitslag negatief is!

• Fysiek contact wordt beperkt en is van korte duur.

• De afspraken bij de verloskundige worden gepland in het reguliere schema.

• Het intakegesprek van de kraamzorg wordt telefonisch of via beeldbellen afgenomen.

#De Bevalling:

• Het is verstandig om in de periode van een avondklok alvast een formulier “eigen verklaring avondklok ingevuld te hebben. Deze download u hier Formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ | Formulier | Rijksoverheid.nl

• Tijdens een poliklinische- of medische bevalling in het LangeLand Ziekenhuis, mag op de verloskamer, naast het verloskundig personeel, alleen de partner of één andere persoon aanwezig zijn.

• Een geboortefotograaf mag soms in overleg met betreffende verloskundige en kraamzorg aanwezig zijn bij de thuisbevalling, mits er voldoende ruimte in de kraamkamer is om veilig afstand te houden. In het ziekenhuis is een geboortefotograaf tijdelijk niet toegestaan.

• Een positief geteste partner mag eveneens aanwezig zijn op de verloskamer onder de voorwaarden dat hij/zij de coronaregels in acht neemt, geen koorts heeft en niet niest of hoest. Daarnaast dient hij/zij gedurende de hele bevalling op de verloskamer te blijven, ook voor toiletbezoek. De positief geteste partner wordt bij binnenkomst op de verloskamer voorzien van een chirurgisch mondmasker en krijgt indien nodig na drie uur een schone aangeboden. Het chirurgisch masker dient continu te worden gedragen. Bij vertrek dienen de handen te worden gedesinfecteerd en wordt hij/zij verzocht om met het naar buiten gaan niets aan te raken.

• Indien er na de bevalling langere opname noodzakelijk is, mag een positief geteste partner niet blijven slapen en/of op bezoek komen.

• In de thuissituatie overlegt u met uw verloskundige of er een extra persoon aanwezig mag zijn bij de bevalling. Dit hangt voornamelijk af van de ruimte waarin de bevalling plaatsvindt en of er 1,5 meter in acht genomen kan worden maar ook van de besmettingsgraad van dat moment in de regio.

• Direct na de bevalling is er behoudens de partner of diens vervanger geen ander bezoek toegestaan. Ook geen broertjes of zusjes!

• De partner, mits geen coronaklachten, mag tijdens de bevalling blijven slapen in het ziekenhuis. Na de bevalling kan dit in overleg, zolang er voldoende beddencapaciteit is. Het ziekenhuis verzorgt het eten van de partner zolang het restaurant beperkt open is.

• Zowel in het ziekenhuis als thuis is de badbevalling toegestaan.

• Om het ziekenhuis te ontlasten en besmetting te vermijden, kunt u overwegen om thuis te bevallen indien er geen medische noodzaak is voor het ziekenhuis.

Kraamperiode:

• Indien u zelf (of een gezinslid) in het kraambed ziekteverschijnselen vertoont, dan zullen onze zorgverleners zich beschermen met een FFP2 mondneusmasker, beschermjas, bril en handschoenen en zal er direct overleg plaatsvinden met de GGD of de microbioloog. In deze situatie, zullen onze zorgverleners zowel in het ziekenhuis als thuis alleen de noodzakelijke zorg bieden en langdurig en veelvuldig contact vermijden. Dit om te voorkomen dat onze zorgverleners zelf ziek worden.

• Bij direct contact met een besmette kraamvrouw, zoals controles en begeleiding bij borstvoeding, zullen onze zorgverleners u voorzien van een mondneusmasker.

• Indien u borstvoeding wilt geven en zelf besmet bent, gelden er bepaalde richtlijnen. Deze kunt u vinden op vsvzoetermeer.nl, tabblad “Cliënt info”.

• Indien uw baby, na de geboorte, voor behandeling moet worden opgenomen op de kinderafdeling en u zelf besmet bent met het Corona virus, dan mag u gedurende uw besmetting niet bij uw baby.

• Bent u niet besmet dan mag u maximaal 3 dagen bij uw baby in het LangeLand ziekenhuis blijven.

• Klik op hier voor de bezoekregels in het LangeLand Ziekenhuis geldend per 22 januari 2021 op de afdeling Verloskunde en de afdeling Kindergeneeskunde.

• Op de couveuseafdeling mogen bij pasgeborenen, beide ouders, mits geen klachten, tegelijkertijd aanwezig zijn. Broertjes en zusjes zijn niet welkom!

• Tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgende in uw gezin is geen kraambezoek toegestaan. Indien de kraamverzorgende niet aanwezig is, is het advies maximaal één vast persoon kraambezoek per dag, mits geen coronaklachten, toegestaan met inachtneming van 1,5 meter afstand. Raambezoek heeft de voorkeur.

• Op de afdelingen in het ziekenhuis, zullen zorgverleners tijdens de werkzaamheden een mondneusmasker dragen indien zij dit nodig achten maar in ieder geval wanneer zij werkzaamheden verrichten binnen de 1,5 meter gedurende minimaal 15 minuten.

• Kraamverzorgenden zullen in de thuissituatie gedurende de volledige zorgtijd een IIR mondneusmasker, spatbril, halterschort en handschoenen dragen ter bescherming van zichzelf en uw gezin. Derhalve valt de kraamverzorgende niet onder het bron- en contactonderzoek en kan quarantaine voor uw hele gezin worden voorkomen.

• De verloskundige zal tijdens de visites aan huis eveneens een mondneusmasker dragen.

• In verband met uw veiligheid mogen wij kraamverzorgenden met corona-gerelateerde klachten niet in een kraamgezin laten werken. De kans op wisseling van zorgverlener, tijdens de kraamtijd, is dan ook aanwezig.

• Indien er vanwege personeelsuitval door Corona een capaciteitsprobleem ontstaat, zal de kraamzorg genoodzaakt zijn de beschikbare uren over alle kraamgezinnen te verdelen. Dit betekent dat wij, in overleg met uw verloskundige, toegekende zorguren terug kunnen draaien. Dit zullen wij uiteraard alleen doen bij overmacht en mits dit veilig is.

• Het consultatiebureau zal, in plaats van het huisbezoek, zo’n 2 a 3 weken na de geboorte telefonisch contact met u opnemen.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen zorgverlener of kijk op de website van het VSV voor meer vragen & antwoorden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via onze website: www.vsvzoetermeer.nl.

Actueel nieuws kunt u vinden op: Rijksoverheid.

Versie 2.8 Aangepast op 12 april 2021