Corona update 16 juni 2020

Informatie voor cliënten/patiënten van Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV)

De wereld is al een aantal maanden in de ban van het Corona-virus (COVID-19). Om capaciteitsproblemen in de acute zorg te voorkomen, wordt er een beroep gedaan op onze bevolking en hebben ook wij maatregelen moeten nemen. Het VSV Zoetermeer volgt, wat betreft het Corona virus, de adviezen op van de overheid, het RIVM, de GGD en de microbioloog van het LangeLand Ziekenhuis. Daarnaast willen we onze cliënten/patiënten vragen om begrip te hebben voor de maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De volgende maatregelen gelden vanaf 11 mei 2020 tot nader order:

Algemeen:

• Onze zorgverleners geven u geen hand maar een glimlach.

• Wij volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM wat betreft handhygiëne, hoesten en niezen en blijven, indien de zorg dit toelaat, op minimaal 1,5 meter afstand.

• Wij verzoeken je dringend om deze hygiënerichtlijnen eveneens te volgen (zie link naar de richtlijnen onderaan deze informatie).

• Onze informatiebijeenkomsten, zoals de kraaminformatie- en informatieavond “Bevallen in het LangeLand”, zijn voorlopig gecanceld. De borstvoedingscursus wordt digitaal aangeboden.

• Het is mogelijk dat uw vertrouwde zorgverlener ook vanwege Corona uitvalt. In dat geval vragen we uw begrip voor het feit dat u wellicht een onbekende VSV-collega treft.

• Je partner mag weer mee naar de echo en gewone controles. Kinderen, andere familieleden of vrienden kunnen wij helaas niet toelaten.

• Wij vragen je bij binnenkomst je handen zorgvuldig te wassen of het pompje met handalcohol te gebruiken. Deze staat voor je klaar op de praktijk of polikliniek.

• Indien u zelf ziekteverschijnselen hebt, meldt u zich dan af.

• Tijdelijk zijn speelgoed en tijdschriften uit de wachtkamer van de praktijk of polikliniek verwijderd.

De Bevalling

• Tot nader order mag er in het LangeLand Ziekenhuis slechts één persoon bij de geboorte aanwezig zijn (uw partner of indien gewenst iemand anders). Alleen na overleg met de verantwoordelijke voor de bevalling is het mogelijk om bij de uitdrijving een geboorte fotograaf toe te laten. In de thuissituatie is een extra persoon na overleg wel mogelijk.

• Beval je poliklinisch en ga je binnen 4 uur na de bevalling naar huis, dan is er in het ziekenhuis geen kraamvisite toegestaan.

• Indien je door omstandigheden moet blijven, dan mag alleen je partner je bezoeken. Broertjes/zusjes of andere kinderen mogen niet op bezoek komen op de afdeling. Moeder mag even naar beneden, centrale hal om daar haar andere kinderen te ontmoeten. Liever niet tijdens kantoor uren i.v.m. poli drukte centrale hal.

Kraamperiode

• Indien jij zelf (of een gezinslid) in het kraambed ziekteverschijnselen vertoont, dan zullen onze zorgverleners zich beschermen met mondkapje, beschermjas, bril en handschoenen en zal er direct overleg plaatsvinden met de GGD of de microbioloog.

• In bovenstaande situatie, zullen onze zorgverleners zowel in het ziekenhuis als thuis alleen de noodzakelijke zorg bieden en langdurig en veelvuldig contact vermijden. Dit betekent voor de kraamzorg, dat er zal worden afgeweken van het geïndiceerde aantal kraamzorguren. Dit om te voorkomen dat onze zorgverleners zelf ziek worden.

• Bij direct contact met een besmette kraamvrouw, zoals controles en begeleiding bij borstvoeding, zullen onze zorgverleners je voorzien van een mondkapje.

• Indien je borstvoeding wilt geven en zelf besmet bent, gelden er bepaalde richtlijnen. Deze kun je vinden op www.vsvzoetermeer, tabblad cliënt info.

• Bij de kraambedcontroles kwamen wij voorheen alleen langs voor de hielprik. Dit zal nu worden uitgebreid naar een bezoekje voor de hielprik en het afsluitende gesprek. De rest zullen wij nog even telefonisch doen

• Tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgende is kraambezoek niet toegestaan!

• De tijdelijk gestopte gehoorscreening bij pasgeborenen is per 4 mei jl. weer opgestart.

• Het consultatiebureau zal, in plaats van het huisbezoek, zo’n 2 a 3 weken na de geboorte telefonisch contact met je opnemen.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen zorgverlener of kijk op de website van het VSV voor meer vragen & antwoorden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via ons VSV.

Actueel nieuws kunt u vinden op: RIVM