Corona Update

Informatie voor cliënten/patiënten van Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV)

De wereld is al een aantal maanden in de ban van het Corona-virus (COVID-19). Om capaciteitsproblemen in de acute zorg te voorkomen, wordt er een beroep gedaan op onze bevolking en hebben ook wij maatregelen moeten nemen. Het VSV Zoetermeer volgt, wat betreft het Corona virus, de adviezen op van de overheid, het RIVM, de GGD en de microbioloog van het LangeLand Ziekenhuis. Daarnaast willen we onze cliënten/patiënten vragen om begrip te hebben voor de maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De volgende maatregelen gelden vanaf 11 mei 2020 tot nader order:

Algemeen:

• Onze zorgverleners geven u geen hand maar een glimlach.

• Wij volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM wat betreft handhygiëne, hoesten en niezen en blijven, indien de zorg dit toelaat, op minimaal 1,5 meter afstand.

• Wij verzoeken u dringend om deze hygiënerichtlijnen eveneens te volgen (zie link naar de richtlijnen onderaan deze informatie).

• Onze informatiebijeenkomsten, zoals de kraaminformatie- en informatieavond “Bevallen in het LangeLand”, zijn voorlopig gecanceld. De borstvoedingscursus wordt digitaal aangeboden.

• Het is mogelijk dat uw vertrouwde zorgverlener ook vanwege Corona uitvalt. In dat geval vragen we uw begrip voor het feit dat u wellicht een onbekende VSV-collega treft.

• Wij vragen u om ALLEEN naar het verloskundig spreekuur te komen! Uw partner en andere familieleden of vrienden kunnen wij helaas niet toelaten.

• Wij vragen u bij binnenkomst uw handen zorgvuldig te wassen of het pompje met handalcohol te gebruiken. Deze staat voor u klaar op de praktijk of polikliniek.

• Indien u zelf ziekteverschijnselen hebt, meldt u zich dan af.

• Fysiek contact wordt beperkt en is van korte duur.• We zullen u dan alleen kort zien voor het meten van de bloeddruk, het buikonderzoek of de echo.

• Eventuele counseling vindt ook telefonisch plaats. We bellen u op het moment van de afspraak.

• Tijdelijk zijn speelgoed en tijdschriften uit de wachtkamer van de praktijk of polikliniek verwijderd.

Verruimingen per 11 mei

Het VSV begint met ingang van maandag 11 mei a.s. met het gefaseerd afbouwen van de beperkende maatregelen. Na een periode van ongeveer twee weken wordt geëvalueerd en bekeken of de volgende stap veilig genomen kan worden.

• Een uitzondering wordt gemaakt voor het bijwonen van echo’s. Hierbij mag uw partner, mits geen coronaklachten, mee! Dit geldt voor zowel het LangeLand Ziekenhuis als de praktijk van uw verloskundige.

• De verloskundige intake wordt telefonisch afgenomen. Het intakegesprek van de kraamzorg wordt bij een eerste kind, indien mogelijk, bij u thuis afgenomen. De overige intakes worden telefonisch gedaan of via beeldbellen.

De Bevalling

• Tot nader order mag er in het LangeLand Ziekenhuis slechts één persoon bij de geboorte aanwezig zijn (uw partner of indien gewenst iemand anders). In de thuissituatie dient u te overleggen met uw verloskundige of er een extra persoon aanwezig kan zijn bij de bevalling.

• Bevalt u poliklinisch en gaat u binnen 4 uur na de bevalling naar huis, dan is er in het ziekenhuis geen kraamvisite toegestaan.

• Indien u door omstandigheden moet blijven, dan mag alleen uw partner u bezoeken.

• Partners mogen niet blijven slapen in het ziekenhuis.

• Om het ziekenhuis te ontlasten en besmetting te vermijden, kunt u overwegen om thuis te bevallen indien er geen medische noodzaak is voor het ziekenhuis.

Kraamperiode

• Indien u zelf (of een gezinslid) in het kraambed ziekteverschijnselen vertoont, dan zullen onze zorgverleners zich beschermen met mondkapje, beschermjas, bril en handschoenen en zal er direct overleg plaatsvinden met de GGD of de microbioloog.

• In bovenstaande situatie, zullen onze zorgverleners zowel in het ziekenhuis als thuis alleen de noodzakelijke zorg bieden en langdurig en veelvuldig contact vermijden. Dit betekent voor de kraamzorg, dat er zal worden afgeweken van het geïndiceerde aantal kraamzorguren. Dit om te voorkomen dat onze zorgverleners zelf ziek worden.

• Bij direct contact met een besmette kraamvrouw, zoals controles en begeleiding bij borstvoeding, zullen onze zorgverleners u voorzien van een mondkapje.

• Indien u borstvoeding wilt geven en zelf besmet bent, gelden er bepaalde richtlijnen. Deze kunt u vinden op www.vsvzoetermeer, tabblad cliënt info.

• Indien uw baby, na de geboorte, voor behandeling moet worden opgenomen op de kinderafdeling en u zelf besmet bent met het Corona virus, dan mag u gedurende uw besmetting niet bij uw baby.

• Bent u niet besmet dan mag u maximaal 3 dagen bij uw baby in het LangeLand ziekenhuis blijven.

• Op de couveuseafdeling mogen bij pasgeborenen die langer dan zeven dagen op de afdeling liggen, beide ouders, mits niet ziek, tegelijkertijd op bezoek. Andere familieleden zijn niet welkom.

• Uw verloskundige zal de kraamvisites thuis zo veel mogelijk telefonisch doen. Hierbij wordt overlegd met de aanwezige kraamverzorgende.

• Bij medische noodzaak en voor de hielprik zal uw verloskundige uiteraard langskomen.

• Tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgende is kraambezoek niet toegestaan!

• De tijdelijk gestopte gehoorscreening bij pasgeborenen is per 4 mei jl. weer opgestart.

• Het consultatiebureau zal, in plaats van het huisbezoek, zo’n 2 a 3 weken na de geboorte telefonisch contact met u opnemen.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen zorgverlener of kijk op de website van het VSV voor meer vragen & antwoorden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via ons VSV.

Actueel nieuws kunt u vinden op: RIVM