Corona update 16-10-2020

Deze maatregelen gelden vanaf vrijdag 16 oktober tot nader order:

Algemeen:

 • Wij verzoeken jullie om bij binnenkomst van het gebouw een eigen mondkapje op te zetten en deze ook op te houden tijdens de controles en/of echo’s.
 • Onze zorgverleners geven je geen hand maar een glimlach.
 • Wij volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM wat betreft handhygiëne, hoesten en niezen.
 • Wij verzoeken je dringend om deze hygiënerichtlijnen eveneens te volgen.
 • Onze informatiebijeenkomsten van de bevallingsavond is tot eind van het jaar gecanceld. De borstvoedingscursus, kraaminformatie- en informatieavond “Bevallen in het LangeLand” worden voorlopig digitaal verzorgd.
 • Het is mogelijk dat jouw vertrouwde zorgverlener ook vanwege Corona uitvalt. In dat geval vragen we begrip voor het feit dat je wellicht een onbekende VSV -collega treft.
 • Kom het liefst zoveel mogelijk ALLEEN naar de praktijk toe zodat wij met zo min mogelijk mensen in contact komen (bij echo’s en belangrijke bespreekmomenten tijdens de zwangerschap is de partner welkom). Dus neem GEEN kinderen, vrienden, familie, opa’s of oma’s mee naar het spreekuur.
 • Wij vragen je bij binnenkomst je handen zorgvuldig te wassen in het toilet.
 • Als de partner mee komt moet hij BUITEN wachten, gezien de beperkte ruimte in de wachtkamer en het hierdoor niet kunnen houden aan de 1,5 meter
 • Indien je zelf of je partner ziekteverschijnselen hebt, meldt je zich dan af.
 • Broertjes/zusjes, familie of vrienden mogen voorlopig NIET mee.
 • Fysiek contact wordt beperkt en is van korte duur.
 • De controles vinden plaats waarbij er ruimte is voor korte vragen. Heb je een meer uitgebreide vraag dan beantwoorden wij deze graag telefonisch.
 • Tijdelijk zijn speelgoed en tijdschriften uit de wachtkamer van de praktijk

De Bevalling

 • Tot nader order mag er zowel thuis als in het LangeLand Ziekenhuis TWEE PERSONEN bij de geboorte aanwezig zijn ( partner en indien gewenst iemand anders) wanneer je eigen verloskundige de bevalling begeleidt. Bij overdracht naar de gynaecoloog mag er SLECHTS EEN PERSOON aanwezig zijn!- Beval je poliklinisch en ga je binnen 4 uur na de bevalling naar huis, dan is er in het ziekenhuis geen kraamvisite toegestaan.
 • Indien je door omstandigheden moet blijven, dan is er slechts één vaste bezoeker toegestaan.
 • Om het ziekenhuis te ontlasten en besmetting te vermijden, kan je overwegen om thuis te bevallen indien er geen medische noodzaak is voor het ziekenhuis.

Kraamperiode

 • Je verloskundige komt twee keer langs voor de kraamvisites en de hielprik en houden we verder telefonisch contact..
 • Tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgende is kraambezoek niet gewenst!
 • Indien je zelf of een gezinslid tijdens de kraamperiode (of eerder) ziekteverschijnselen hebt, dan zullen onze zorgverleners zich beschermen met mondkapje, beschermjas, bril en handschoenen en zal er direct overleg plaatsvinden met de GGD of de microbioloog.
 • In bovenstaande situatie zullen onze zorgverleners alleen de noodzakelijke zorg bieden en langdurig en veelvuldig contact vermijden. Dit betekent dat er zal worden afgeweken van het geïndiceerde aantal kraamzorguren. Dit om te voorkomen dat onze zorgverleners zelf ziek worden.
Dit nieuwsbericht is geplaatst op 16-10-20. Bekijk ook ons nieuwsarchief.