Tarieven

De kosten van de verloskundige zorg worden grotendeels vergoed.
De kosten van verloskundige zorg worden, afhankelijk van je verzekering, meestal volledig vergoed. In het geval van een poliklinische bevalling betaal je een eigen bijdrage, afhankelijk van het soort verzekering. Indien wij niet rechtstreeks bij jouw verzekering kunnen declareren ontvang je een rekening na afsluiten van het kraambed. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, dus niet pas nadat de verzekering het bedrag aan jouw heeft overgemaakt! Bij overschrijding van de termijn dient een maandelijkse rente van 1% betaald te worden. Bij in gebreke blijven van betaling komen alle invorderingskosten (minimaal 15%) voor eigen rekening.

Let op: bij verhindering verzoeken wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, contact met ons op te nemen. Bij niet tijdig annuleren wordt het wettelijke bedrag (€45) in rekening gebracht. U kunt uw afspraak telefonisch annuleren of verzetten via telefoonnummer: 079-3217172 of mailen naar info@keita.nl

De tarieven voor verloskundige zorg 2024 zijn als volgt opgebouwd:

Volledige verloskundige zorg € 1.863,97
Volledige prenatale zorg (zwangerschap) € 689,67
Volledige natale zorg (bevalling) € 755,52
Volledige postnatale zorg (kraambed) € 419,73

Voorlichting NIPT & 20 weken echo € 77,46

Termijnecho € 55,89

13 weken echo € 117,88

20 weken echo € 179,27

Voor verdere tarieven zie de Nederlandse zorgautoriteit