Tarieven

De kosten van de verloskundige zorg worden grotendeels vergoed.
De kosten van verloskundige zorg worden, afhankelijk van je verzekering, meestal volledig vergoed. In het geval van een poliklinische bevalling betaal je een eigen bijdrage, afhankelijk van het soort verzekering. Indien wij niet rechtstreeks bij jouw verzekering kunnen declareren ontvang je een rekening na afsluiten van het kraambed. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, dus niet pas nadat de verzekering het bedrag aan jouw heeft overgemaakt! Bij overschrijding van de termijn dient een maandelijkse rente van 1% betaald te worden. Bij in gebreke blijven van betaling komen alle invorderingskosten (minimaal 15%) voor eigen rekening.

Indien je zonder afmelding uiterlijk 24 uur van tevoren je afspraak op het (echo) spreekuur niet nakomt (spoedgevallen daargelaten) kun je een rekening verwachten van het verzaakte consult van € 35,00. Dit wordt niet vergoed door je verzekering. De tarieven voor verloskundige zorg 2022 zijn als volgt opgebouwd:

Volledige verloskundige zorg € 1.607,19
Volledige prenatale zorg (zwangerschap) € 594,665
Volledige natale zorg (bevalling) € 650,91
Volledige postnatale zorg (kraambed) € 361,62

Voorlichting combinatietest, NIPT & 20 weken echo € 48,88

NIPT € 175,00

Termijnecho € 48,02

20 weken echo € 162,31

Voor verdere tarieven zie de Nederlandse zorgautoriteit