Onderzoeken

Tijdens de zwangerschap vinden er verschillende onderzoeken plaats.

Bloedonderzoek

Bij de eerste controle krijg je een formulier mee om bloed te laten prikken tussen de 10 en 12 weken. Dit kan je onder andere in ‘t Lange Land Ziekenhuis laten doen. Je kunt daar iedere dag tussen 8.00 en 16.15 uur terecht. Dit onderzoek wordt gedaan om ziekten bij je baby te voorkomen. Als het onderzoek uitwijst dat de baby kans heeft om ziek te worden, is het vaak mogelijk om je te behandelen, zodat de baby zoveel mogelijk wordt beschermd. De bloeduitslagen worden naar ons toegestuurd. Als er een afwijkende uitslag bij zit, zullen we je hiervan meteen op de hoogte stellen. Als de uitslagen goed zijn, bespreken we deze tijdens de volgende controle Bij het bloedonderzoek wordt er naar de volgende punten gekeken:

  • De bloedgroep
  • De rhesus - D en c- factor
  • Een aantal antistoffen tegen rode bloedcellen
  • Lues (een geslachtsziekte)
  • Hepatitis B (een leverziekte)
  • HIV
  • Het ijzergehalte
  • Het suikergehalte
  • Rode hond

Voor meer informatie over het bloedonderzoek verwijzen je naar de website van het RIVM.

Termijnecho

Bij de eerste controle berekenen we de uitgerekende datum aan de hand van je laatste menstruatie. Om te controleren of deze datum klopt maken we een termijn echo. Deze echo wordt gemaakt tussen de 10 en 12 weken, zodat we zeker weten wanneer je uitgerekend bent. Tevens kunnen we zien of het hartje klopt en of er sprake is van een meerlingzwangerschap.

Prenatale Screening

Tijdens de intake zullen wij, indien je dit wenst, informatie geven over de onderzoeken die mogelijk zijn. Wanneer je overweegt een van deze testen uit te willen voeren, nodigen wij je uit voor een counselingsgesprek welke je meer duidelijkheid kan geven over jullie persoonlijke voorkeur een welke test hierbij het beste aansluit. Er zijn twee onderzoeken die we hieronder toelichten.

Combinatietest

Aan alle zwangere vrouwen in Nederland wordt middels een bevolkingsonderzoek de mogelijkheid voor een combinatietest aangeboden. Dit is een kansberekenende test waarbij er wordt gekeken wat voor jullie de persoonlijke kans is op het krijgen van een kind met het syndroom van Down, het syndroom van Edwards en het syndroom van Patau. Bij deze test zal er bloed worden afgenomen en de nekplooi van de baby wordt met een echo opgemeten. Dit in combinatie met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap bepalen hoe hoog de kans voor jullie is op het krijgen van een kind met het syndroom van Down. Wil je gebruik maken van de combinatietest dan zullen wij jullie hiervoor verwijzen naar een regionaal echocentrum. De uitslag volgt enkele dagen na de echo en bloedafname. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we je naar de folder. De combinatietest wordt niet vergoed door je verzekering (ook niet bij een leeftijd van 36 jaar en ouder). De totale kosten voor het onderzoek zijn € 168,00.

De NIPT

Als zwangere vrouw zou je ook via het bevolkingsonderzoek kunnen deelnemen aan de NIPT. De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en in het laboratorium wordt gekeken of er mogelijk Trisomie 21 (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13 (Patausyndroom) is bij het ongeboren kind. De NIPT kan gedaan worden vanaf 11 weken zwangerschap en is alleen mogelijk in combinatie met de TRIDENT-2 studie. Indien je de NIPT wenst, zullen wij je een verwijzing meegeven. Vervolgens kan je na online betaling www.niptbetalen.nl met een uitgeprinte kopie van je betaalbewijs en je verwijzing zonder afspraak naar een NIPT afname-locatie gaan. Het bloed wordt afgenomen en opgestuurd naar het laboratorium. Wij krijgen binnen 10 dagen de uitslag van jou onderzoek binnen. Zodra de uitslag binnen is nemen wij contact met jou op. De kosten voor de NIPT zijn € 175,00. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer informatie

PNS.nl

Meer over NIPT

Vervolgonderzoek

Vrouwen met een verhoogd risico bij de combinatietest of NIPT krijgen via het centrum voor prenatale diagnostiek LUMC voorlichting over prenatale diagnostiek. Dit wil zeggen een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Bij de vlokkentest wordt een klein stukje weefsel van de placenta weggenomen. Bij een vruchtwaterpunctie wordt ongeveer 20 ml vruchtwater uit de baarmoeder weggehaald. Deze testen worden alleen gedaan als de kans op een kind met een chromosoomafwijking (zoals Downsyndroom) is verhoogd. Bijvoorbeeld omdat je al eerder een kind kreeg met een aandoening die zich kan herhalen. Voor meer informatie over de vruchtwaterpunctie of vlokkentest verwijzen we je naar de website over prenatale diagnostiek.

20 weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook wordt er bij deze echo uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo is geen verplicht onderzoek. Veel ouders kiezen echter wel voor het onderzoek. Als er geen afwijkingen zijn gezien, kan dit een geruststelling zijn. Wanneer er wel een afwijking is gezien sta je voor een lastige beslissing. We sturen jullie dan naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om nogmaals een echo te laten maken. Zij kunnen jullie vertellen of er daadwerkelijk sprake is van een afwijking en wat het vervolgtraject wordt. Voor meer informatie verwijzen we je naar de folder de website van het RIVM Pre- en Neonatale screeningen.

Extra echo’s

Soms is het nodig om extra echo’s te maken. Bijvoorbeeld wanneer de groei van de baby gecheckt moet worden. Of wanneer de lokalisatie van de placenta herhaald moet worden. Mocht er een medische indicatie zijn om tijdens jouw zwangerschap meer echo’s te maken, dan zullen we dit tijdens de reguliere controle kenbaar maken.

Vaccinatie Kinkhoest

De laatste tijd is kinkhoest en vaccinatie van zwangere vrouwen vaak in het nieuws geweest.

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Deze bacterie veroorzaakt ernstige hoestbuien die drie tot vier maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest begint vaak met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten. Dit kan variëren van een irritante hoest tot forse hoestbuien. Deze kunnen zo heftig zijn dat het leidt tot braken. De kinkhoestbacterie wordt verspreid door kleine druppeltjes uit de keel die tijdens het hoesten in de lucht komen. Vooral bij ongevaccineerde baby’s en baby’s die nog niet alle inentingen gehad hebben, kan kinkhoest ernstig verlopen. Kinkhoest kan bij hen leiden tot longontsteking, afvallen, ademnood/blauw aanlopen, hersenschade door te weinig zuurstof en soms zelf tot overlijden. Jaarlijks worden er gemiddeld 120 baby’s met kinkhoest in het ziekenhuis opgenomen.

Als zwangere kun je ervoor kiezen om je tegen kinkhoest te laten vaccineren.

Vanaf 16 december 2019 start het RIVM het vaccineren van zwangeren via de jeugdgezondheidszorg. In Den Haag en omstreken worden deze vaccinaties gegeven door artsen of verpleegkundigen van het CJG. Tijdens de zwangerschap zal je door je verloskundige vanaf 22 weken zwangerschap gewezen worden op de mogelijkheid hiervan. Je kunt dan zelf contact opnemen om bij het CJG een afspraak hiervoor in te plannen. Dit kan vanaf 2 december op tel: 088 05 49 999. Vanaf 16 december worden eerst alle zwangeren van 32 wk of langer gevaccineerd. Zwangeren van minder dan 32 wk worden vanaf begin 2020 gevaccineerd. Wanneer je meer informatie wenst is dit terug te vinden op: www.22wekenprik.nl, uiteraard kan je ons ook altijd vragen stellen op het spreekuur.