Onderzoeken

Tijdens de zwangerschap vinden er verschillende onderzoeken plaats.

Bloedonderzoek

Bij de eerste controle krijg je een formulier mee om bloed te laten prikken tussen de 10 en 12 weken. Dit kan je onder andere in ‘t Lange Land Ziekenhuis laten doen. Je kunt daar iedere dag tussen 8.00 en 16.15 uur terecht. Dit onderzoek wordt gedaan om ziekten bij je baby te voorkomen. Als het onderzoek uitwijst dat de baby kans heeft om ziek te worden, is het vaak mogelijk om je te behandelen, zodat de baby zoveel mogelijk wordt beschermd. De bloeduitslagen worden naar ons toegestuurd. Als er een afwijkende uitslag bij zit, zullen we je hiervan meteen op de hoogte stellen. Als de uitslagen goed zijn, bespreken we deze tijdens de volgende controle Bij het bloedonderzoek wordt er naar de volgende punten gekeken:

  • De bloedgroep
  • De rhesus - D en c- factor
  • Een aantal antistoffen tegen rode bloedcellen
  • Lues (een geslachtsziekte)
  • Hepatitis B (een leverziekte)
  • HIV
  • Het ijzergehalte
  • Het suikergehalte
  • Rode hond

Voor meer informatie over het bloedonderzoek verwijzen je naar de website van het RIVM.

Termijnecho

Bij de eerste controle berekenen we de uitgerekende datum aan de hand van je laatste menstruatie. Om te controleren of deze datum klopt maken we een termijn echo. Deze echo wordt gemaakt tussen de 10 en 12 weken, zodat we zeker weten wanneer je uitgerekend bent. Tevens kunnen we zien of het hartje klopt en of er sprake is van een meerlingzwangerschap.

Combinatietest

Alle zwangere vrouwen in Nederland kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek en wordt de combinatietest aangeboden. Dit is een kansberekenende test waarbij er wordt gekeken wat voor jullie de persoonlijke kans is op het krijgen van een kind met het syndroom van Down, het syndroom van Edwards en het syndroom van Patau. Bij deze test zal er bloed worden afgenomen en de nekplooi van de baby wordt met een echo opgemeten. Dit in combinatie met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap bepalen hoe hoog de kans voor jullie is op het krijgen van een kind met het syndroom van Down. Wij zullen je tijdens het eerste gesprek voorlichting geven over deze test. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we je naar de folder. De combinatietest wordt niet vergoedt door je verzekering (ook niet bij een leeftijd van 36 jaar en ouder). De totale kosten voor het onderzoek zijn € 168,00.

De NIPT

Daarnaast kunnen zwangere vrouwen in Nederland deelnemen via het bevolkingsonderzoek de NIPT laten doen als eerste screeningsonderzoek. De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en in het laboratorium wordt gekeken of er mogelijk Trisomie 21 (Downsyndroom), 18 (Edwardssyndroom) of 13 (Patausyndroom) is bij het ongeboren kind. De NIPT kan gedaan worden vanaf 11 weken zwangerschap en is alleen mogelijk in combinatie met de TRIDENT-2 studie.

Procedure

Tijdens je intake zal de verloskundige, indien je dit wenst, informatie geven over de onderzoeken die mogelijk zijn. Als je kiest om de NIPT te laten doen dan zal de verloskundige een verwijzing mee geven. Op deze verwijzing staat een unieke code voor jou onderzoek. Deze code is nodig voor de betaling van de NIPT. Betaling is alleen online mogelijk via www.niptbetalen.nl. Met een uitgeprinte kopie van je betaalbewijs en je verwijzing kan je zonder afspraak naar een NIPT afname-locatie gaan. Het bloed wordt afgenomen en opgestuurd naar het laboratorium. Wij krijgen binnen 10 dagen de uitslag van jou onderzoek binnen (let op: in de maand april kan het 20 dagen duren voordat de uitslag binnen is in verband met de landelijke implementatie van de NIPT). Zodra de uitslag binnen is nemen wij contact met jou op.

Wanneer is de uitslag bekend?

De uitslag is bekend binnen 10 werkdagen. Je krijgt deze uitslag van ons. In april 2017 wordt verwacht dat het ongeveer 20 dagen duurt voordat de uitslag bekend is in verband met de landelijke implementatie van de test.

De uitslag

Als de uitslag ‘niet-afwijkend’ is dan is geen verder onderzoek nodig. Een afwijkende uitslag betekend niet 100% dat er sprake is van het Syndroom van Down, Edwardssyndroom of Patausyndroom. 25 van de 100 vrouwen zijn met een ‘afwijkende-uitslag’ niet zwanger van een kind met het Syndroom van Down, 76 van de 100 vrouwen zijn niet zwanger van een kind met Edwardssyndroom en 77 van de 100 vrouwen zijn niet zwanger van een kind met Patausyndroom. Er is dus een kans met een afwijkende-uitslag dat er geen sprake is van een syndroom. Om deze reden wordt er altijd een vruchtwaterpunctie of vlokkentest aangeboden bij een afwijkende-uitslag.

Kosten

De kosten voor de NIPT zijn € 175,00. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De NIPT kan je alleen betalen via www.niptbetalen.nl. De NIPT wordt alleen afgenomen als je de verwijzing van je verloskundige mee hebt en een papieren betalingsbewijs (print van je betaling).

Meer informatie

Meer over NIPT

Onderzoek van mijn ongeboren kind

Prenataal onderzoek

Vrouwen met een verhoogd risico bij de combinatietest of NIPT krijgen via het centrum voor prenatale diagnostiek LUMC voorlichting over prenatale diagnostiek. Dit wil zeggen een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Bij de vlokkentest wordt een klein stukje weefsel van de placenta weggenomen. Bij een vruchtwaterpunctie wordt ongeveer 20 ml vruchtwater uit de baarmoeder weggehaald. Deze testen kunnen alleen worden gedaan bij een leeftijd van 36 jaar of ouder of als de kans op een kind met een chromosoomafwijking (zoals Downsyndroom) is verhoogd. Bijvoorbeeld omdat je al eerder een kind kreeg met een aandoening die zich kan herhalen. Voor meer informatie over de vruchtwaterpunctie of vlokkentest verwijzen we je naar de website over prenatale diagnostiek.

20 weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Ook wordt er bij deze echo uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo is geen verplicht onderzoek. Veel ouders kiezen echter wel voor het onderzoek. Als er geen afwijkingen zijn gezien, kan dit een geruststelling zijn. Wanneer er wel een afwijking is gezien sta je voor een lastige beslissing. We sturen jullie dan naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om nogmaals een echo te laten maken. Zij kunnen jullie vertellen of er daadwerkelijk sprake is van een afwijking en wat het vervolgtraject wordt. Voor meer informatie verwijzen we je naar de folder de website van het Onderzoek naar mijn ongeboren kind.

Groeiecho

Bij 35 weken vind er een echo plaats waarbij we de groei en de ligging van de baby controleren. Mocht er een medische indicatie zijn om tijdens jouw zwangerschap een meer groeiecho’s te maken, dan zullen we dit tijdens de reguliere controle kenbaar maken.

Vaccinatie Kinkhoest

De laatste tijd is kinkhoest en vaccinatie van zwangere vrouwen vaak in het nieuws geweest.

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Deze bacterie veroorzaakt ernstige hoestbuien die drie tot vier maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest begint vaak met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten. Dit kan variëren van een irritante hoest tot forse hoestbuien. Deze kunnen zo heftig zijn dat het leidt tot braken. De kinkhoestbacterie wordt verspreid door kleine druppeltjes uit de keel die tijdens het hoesten in de lucht komen. Vooral bij ongevaccineerde baby’s en baby’s die nog niet alle inentingen gehad hebben, kan kinkhoest ernstig verlopen. Kinkhoest kan bij hen leiden tot longontsteking, afvallen, ademnood/blauw aanlopen, hersenschade door te weinig zuurstof en soms zelf tot overlijden. Jaarlijks worden er gemiddeld 120 baby’s met kinkhoest in het ziekenhuis opgenomen.

Als zwangere kun je ervoor kiezen om je tegen kinkhoest te laten vaccineren, de beste periode hiervoor is tussen de 28 en 32 weken zwangerschap. Het vaccin is verkrijgbaar via de GGD of je eigen huisarts en kost tussen de 25 en 65 euro.

In deze link vind je meer informatie, uiteraard kan je ons ook altijd vragen stellen op het spreekuur.