Privacybeleid

Verloskundigenpraktijk Kéita gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Kéita deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Kéita bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Kéita houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Kéita vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.Verloskundigenpraktijk Kéita informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Kéita informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Kéita informeert patiënten indien Verloskundigenpraktijk Kéita bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.