Informatie n.a.v de Swepis studie in Zweden: De risico's van een zwangerschap na 41 weken.

Eind november heeft de NOS onderstaand bericht naar buiten gebracht. In verband met de vragen die dit artikel bij een hoop van jullie hebben opgeroepen willen wij jullie op deze wij informeren over hoe je deze uitkomsten van deze studie op de juiste wijze kan interpreteren en kan vergelijken met het beleid zoals dit nu in Nederland geldt. Wij hopen dat onderstaande informatie jullie meer duidelijkheid geeft. Daarnaast is het altijd mogelijk om hierover met ons in gesprek te gaan, zodat jullie goed geïnformeerd een keuze hierin kunnen maken.

De NOS berichte in het artikel als volgt: De risico’s van een zwangerschap na 41 weken Vrouwen moeten na 41 weken zwangerschap standaard het aanbod krijgen te worden ingeleid om de bevalling op gang te brengen. Langer wachten tot de bevalling natuurlijk op gang komt, vergroot de kans op een dood kind. Dat is de conclusie van een Zweedse geboortestudie, die vorig jaar abrupt werd stopgezet toen bleek dat 6 baby’s na 42 weken zwangerschap waren gestorven. De uitkomst van de studie is belangrijk voor Nederlandse zwangeren, want hier wordt nog regelmatig geadviseerd om op natuurlijke wijze te bevallen, ook na 41 weken. Helaas zien we het steeds vaker online; onjuiste of onvolledige informatie voor zwangeren. We leggen graag aan jullie uit waarom dit artikel niet juist en onvolledig is. In de Zweedse studie mochten vrouwen een zwangerschap door dragen tot en met 43 weken. Vrouwen in de 40ste week van hun zwangerschap werden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. Ze werden willekeurig opgedeeld in twee groepen. Bij groep 1 werd de bevalling de 42e week ingeleid. Bij groep 2 werden de vrouwen die nog niet spontaan bevallen waren ingeleid bij 43 weken. Er stierven geen baby’s bij moeders die in de 42e week werden ingeleid, maar zes kinderen van de tweede groep haalden het niet. In Nederland is het zo dat een zwangerschap tot en met 42 weken uitgedragen mag worden. Althans het advies is om niet langer te dragen. We weten uit onderzoek dat na 42 weken de placentafunctie afneemt en er dan dus hogere kans is op mogelijk consequenties voor het kind. Recent is er een grootschalig onderzoek in Nederland gedaan en gepubliceerd, de INDEX studie. Daarin werden moeder en kind uitkomsten vergelijken bij twee groepen. Groep 1, inleiden bij 41 weken. Groep 2, inleiden bij 42 weken. Het risico op echt ernstige uitkomsten (sterfte voor de geboorte, lage Apgar score en/of NICU opname (opname kinderafdeling) ) was laag in beide groepen. Er waren geen sterftes na de geboorte. Er was geen verschil in het percentage vrouwen dat een keizersnede onderging. Er is dus geen hogere kans op sterfte tussen week 41 en 42 weken. Maar deze studie geeft ook aan dat er geen hogere risico’s zijn bij inleiden bij 41 weken. De beroepsverenigingen van verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG) trekken samen op om deze uitkomsten naar de praktijk te vertalen. Zij gaan o.a. gezamenlijk de richtlijn herzien en een keuzehulp maken voor vrouwen die 41 weken zwanger zijn. Daarmee kunnen zij een goed geïnformeerde afweging maken of ze ingeleid willen worden of willen afwachten. Er zijn namelijk ook veel studies die laten zien dat vrouwen met een inleiding vaker ontevreden terug kijken dan vrouwen die afwachten. Daarnaast is toch voor veel vrouwen onbekend hoe een inleiding in werking gaat en belangrijk is dat ze goed weten wat ze te wachten staat en verschil met een spontane bevalling. In onze praktijk gaan wij altijd een gesprek aan met elkaar over wat er na de 40 weken mogelijk is; afwachten, strippen rond 41 weken, serotiniteitscontrole bij 41+3 weken en dan in principe afwachten tot 42 weken. Ons doel is om jullie zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden en keuzes die er zijn. Belangrijk is om de voor- en nadelen van alles met elkaar door te nemen. Daarna kunnen jullie een goed geïnformeerde keuze maken die bij jullie past! Tekst via: geboortecentrum Linde

Dit nieuwsbericht is geplaatst op 02-12-19. Bekijk ook ons nieuwsarchief.