Start INDEX-studie op 1 mei

Afwachten tot 42 weken of inleiden bij 41 weken? De Index-studie is een groot landelijk onderzoek naar wat het beste beleid is wanneer iemand over de uitgerekende datum heen gaat. Tot nu toe werd 42 weken zwangerschap als normaal beschouwd. Kwamen de weeën dan niet spontaan op gang, dan werd een bevalling ingeleid. Als uw bevalling na 40 weken op zich laat wachten, krijgt u van ons uitgebreide informatie mee over de Index-studie. U mag uiteraard zelf beslissen of u mee wilt doen aan het onderzoek.

De laatste tijd is er echter discussie ontstaan over het moment van inleiden. Sommige gynaecologen zouden al bij 41 weken de bevalling willen inleiden omdat buitenlands onderzoek er op zou kunnen wijzen dat dit mogelijke problemen bij het kind voorkomt. Ook zou uit dat onderzoek blijken dat inleiden van de bevalling bij 41 weken niet leidt tot een stijging van het percentage kunstverlossingen en keizersnedes, zoals eerder werd aangenomen.

Aan de andere kant zijn er gynaecologen en verloskundigen die de nu gehanteerde grens van 42 weken willen aanhouden, omdat het genoemde risico op problemen bij het kind zeer klein is. Ook kunnen de resultaten van internationaal onderzoek niet zonder meer worden toegepast op de Nederlandse situatie. Veel vrouwen zouden dan onnodig ingeleid worden. De ervaring in onze praktijk is ook dat een inleiding vaak heftiger aanvoelt dan een natuurlijk op gang gekomen baring.

De Index-studie bekijkt of het zinvol is om gezonde zwangeren bij 41 weken in te leiden. Zien we daardoor echt minder problemen bij het kind, leidt het nu wel of niet tot een grotere vraag naar pijnstilling, worden er dan meer kunstverlossingen en keizersnedes gedaan of is er geen verschil? Wat zijn de kosten van het ene en het andere beleid? En, heel belangrijk, wat vinden zwangeren; willen zwangere vrouwen wel ingeleid worden bij 41 weken of wachten ze liever af tot 42 weken?

Dit nieuwsbericht is geplaatst op 30-04-13. Bekijk ook ons nieuwsarchief.